Neprihlásený zákazník

Nenechajte to na náhodu.

Prinášame vám nové služby, ktoré obmedzia vaše obavy čo s počítačom, alebo tabletom ak sa poškodí po uplynutí zákonnej záruky, alebo príde ku jeho mechanickému poškodeniu (na ktoré sa zákonná záruka nevzťahuje) ako napríklad obliatie tekutinou, utopenie, pád a následné rozbitie, prípadne jeho odcudzenie. Ku každému počítaču Apple a tabletu iPad si môžete vybrať priamo pri kúpe službu Predĺžená záruka a Záruka plus. Obidva produkty predstavujú poistenie rizika, ktoré je kryté poistnou sumou.

zaruka-picture-1.jpg

  • Rýchle akcie a reakcie: v prípade poruchy, alebo poškodenia stačí zavolať na zákaznícku linku o všetko sa postaráme.
  • Záruka v pravom zmysle slova: žiadna časová cena získate opravené, alebo nové zariadenie.
  • Oprava bez čakania: vybavujeme požiadavky na opravu v čo najkratšom možnom čase.
  • Nemusíte mať obavy, že nebude mať prostriedky na opravu: servisné opravy platíme my priamo servisu, rovnako dopravu. Pri predĺženej záruke nie je spluúčasť, pri Záruke plus veľmi nízku spoluúčasť.
  • Záruka trvá naďalej: aj ked počítač či tablet predáte, bude mať vyššiu hodnotu s poistením ak bez neho

Služba poistenie Predĺžená záruka

Zakúpením Predĺženej záruky na obdobie 1, 2 alebo 3 rokov si predĺžite záručnú lehotu, ktorú na zakúpené zariadenie poskytuje daný výrobca. Predĺžená záruka chráni zariadenie v porovnateľnom rozsahu ako záruka od výrobcu a jej platnosť začína dňom následujúcim po skončení záruky od výrobcu podľa všeobecne platných právnych predpisov. Predĺžená záruka je určená pre koncových spotrebiteľov aj pre firemnú klientelu. Podľa zákonnej úpravy je záruka od výrobcu pre koncových zákazníkov 24 mesiacov, a pre firemných zákazníkov 12 mesiacov).

Predĺžená záruka vám vyrieši obavy zo servisných nákladov po uplynutí zákonnej záručnej lehoty. Umožní vám spokojne používať zariadenie až po dobu 60 mesiacov bez žiadnych dodatočných výdavkov. Úhrada prípadných škôd prebieha bez vašej spoluúčasti.

V prípade, že sa počas platnosti Predĺženej záruky objaví výrobná chyba zariadenia, stačí ak zavoláte na zákaznícku linku, uvedenú priamo na vašej poistnej zmluve. Pracovníci linky si overia platnosť zmluvy, zaznamenajú si vaše kontaktné údaje, informácie o zariadení a charakter vzniknutej chyby (závady). Odstránenie závady potom postúpia servisnému partnerovi, ktorý vás do 2 pracovných dní bude kontaktovať a dohovorí sa s ním na spôsobe a termíne opravy. Neuhrádzate prácu servisu, náhradné diely použité na opravu ani dopravu, len spoluúčasť uvedenú v poistnej zmluve. V prípade neopraviteľnosti, alebo nerentability opravy vám bude poskytnuté nové zariadenie

Služba poistenie Záruka plus

Zakúpením Záruky plus na obdobie 12 alebo 24 mesiacov si poistíte zariadenie pre prípad jeho mechanického poškodenia, alebo odcudzenia. Takto môžete predísť neočakávaným výdavkom spojeným s opravou. Mechanickým poškodením je napríklad obliatenie, alebo utopenie zariadenia, pád a následné rozbitie, alebo prasknutie, náraz, ohnutie a podobne. Následok je úplné, alebo čiastkové znefunkčnenie zariadenia. Záruka plus je určená pre koncových spotrebiteľov aj pre firemnú klientelu.

V prípade odcudzenia je platnosť Záruky plus len 12 mesiacov. Pri oprave zariadenia je pri mechanickom poškodení vyžadovaná spolúčasť vo výške 15% v prvom roku Záruky plus a 25% v druhom roku Záruky plus. Platnosť Záruky plus začína plynúť dňom dojednania služby (uzatvorenia zmluvy). Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Záruky plus (Poistenia náhodného poškodenia a odcudzenia) sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti za celé obdobie trvania poistenia.

Záruka plus vám vyrieši obavy z neočakávaných servisných nákladov v prípade mechanického poškodenia zariadenia v nasledovných prípadoch: poškodenie následkom nárazu, alebo pádu, poškodenie pôsobením vlhkosti, alebo tekutiny (poliatie, utopenie), poškodenie spôsobené prepätím v sietie (alebo úderom blesku), poškodenie spôsobené funkčnou chybou, alebo mechanickou poruchou, ktoré nie sú kryté zárukou.

V prípade, že počas platnosti Záruky plus nastane mechanické poškodenie zariadenia, stačí ak zavoláte na zákaznícku linku, uvedenú priamo na vašej poistnej zmluve. Pracovníci linky si overia platnosť zmluvy, zaznamenajú si vaše kontaktné údaje, informácie o zariadení a charaktere poškodenia. Odstránie poškodenia potom postúpia servisnému partnerovi, ktorý vás do 2 pracovných dní bude kontaktovať a dohovorí sa s ním na spôsobe a termíne opravy.


Obidva druhy poistenie Predĺžená záruka a Záruka plus poskytuje spoločnosť AGA International SA. Na uvedené záruky sa vzťahujú všeobecné poistné podmienky. Skupina AGA International SA (predtým Mondial Assistance) patrí do finančnej skupiny ALLIANZ SE a je svetovou jednotkou v oblasti asistenčných služieb, cestovného poistenia a zákazníckych služieb. Táto francúzska spoločnosť pôsobí na 5 kontinentoch, v 34 krajinách sveta. V Českej republike a na Slovensku zastrešuje pod spoločnou značkou dve spoločnosti: Mondial Assistance s.r.o.  sa od svojho založenia v roku 1997 špecializuje na poskytovanie kvalitných asistenčných, informačných a ďalších súvisiacich služieb.  AGA International SA organizačná zložka od roku 2007 rozvíja ponuku vlastných produktov cestovného a špeciálneho poistenia.

 

Každá záruka sa predáva samostatne. Stačí ak kliknete pri počítačoch a tabletoch na výber Rozšírená záruka a zvolenú záruku vložíte do košíka. Záruky si môžete zakúpiť priamo aj na našich predajniach. V prípade vašich otázok nás kontaktujte mailom na mzone@mzone.sk, alebo sa informujte priamo v predajniach. Radi vám odpovieme.