Poškodený alebo odcudzený iPad Air?
Štatistika potvrdzuje každý siedmy.
S m:zone care + máš všetko pod kontrolou. Žiadne neočakávané výdavky spojené s opravou alebo náhradou iPadu.
m:zone care + záruka m:zone care + poškodenie
až na 2 roky až na 2 roky
rošírenie pôvodnej záruky od výrobcu až do 48 hodín po kúpe
platnosť po skončení originálnej záruky pád, rozbitie, zatečenie
krytie všetkých závad odcudzenie (krádež)
bez spoluúčasti
profesionálna oprava priamo v m:zone
prenos krytia na nového majiteľa
pre každého (aj firmy)
Podrobné informácie o ochrane zariadení m:zone care +
m:zone care + záruka
m:zone care + poškodenie